GUEST
Welcome
Onlıne Members
Social media
Sıgn Up
Sıgn In
Forgot Password
I Want To Be A Model
Help
Affiliate System
Privacy Policy
Terms & Conditions
Cookie Policy
Terms & Conditions
 1. TARAFLAR
  Bu sözleşme Derya.com ile Derya.com’a üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilerek yürürlüğe girmiştir.
 2. TANIMLAR
  1. SÖZLEŞME
  2. : Bu üyelik sözleşmesini ifade eder.
  3. Derya.com
  4. : https://www.derya.com/ ve ilgili tüm alt alan adlarında faaliyet gösteren web sitesini ve buna sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
  5. ÜYE
  6. : Derya.com’a üye olan ve Derya.com’da sunulan hizmetlerden sözleşmede belirtilen koşullar içerisinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 3. KONU
  SÖZLEŞME’nin konusu, Derya.com’un üyelik şartlarının ve bu üyeliğe ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Bu konuda Derya.com tarafından, web sitesinde yayımlanabilecek tüm değişiklikler SÖZLEŞME kapsamındadır. Bu değişiklikler siteye konulması anında yürürlük kazanır.
 4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  1. Derya.com’a üye olabilmek için reşit olmak, bu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerekmektedir. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve bu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve "Gün, Ay, Yıl"dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
  2. ÜYE siteyi kullanırken yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti yasalarını, uluslararası sözleşmeleri veya başka devletlerin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini. Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı; hakaret, sövme, tehdit içeren; taciz, suistimal, iftira veya haksız fiil niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek biçimde veya diğer herhangi bir biçimde ÜYE’nin hukuki ve cezai sorumluluğunu doğuracak, hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım, imaj veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. ÜYE, Derya.com aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda hukuka, toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.
  3. ÜYE Derya.com’daki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Derya.com üyeler tarafından Derya.com’a iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen ve değiştirilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, bu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü olmadığı gibi sözkonusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler nedeniyle ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
  4. ÜYE tarafından oluşturulan üye profili, Derya.com tarafından onaylandıktan sonra görüntülenir. ÜYE profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamaz; Derya.com’un üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, Derya.com’un diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir; ÜYE bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.
  5. Derya.com, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Derya.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Derya.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Derya.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Derya.com tarafından yapılabilir. Derya.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, ÜYE tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
  6. ÜYE Derya.com’a virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini; Derya.com’un iletişim özelliklerini, kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer üyelerin elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını; hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. ÜYE framing (çerçeveleme) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak Derya.com’u kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
  8. ÜYE, Derya.com’u bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, Derya.com'un bu gibi dava, şikâyet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin ÜYE tarafından ihlali nedeniyle, Derya.com'un üçüncü kişiler tarafından açılacak herhangi bir davada taraf kabul edilerek üçüncü kişilere herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına girmesi durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı ÜYE’ye rücu edebileceğini ve Derya.com'un talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları Derya.com’a kayıtsız şartsız olarak, ödemeyi dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. Derya.com “link” verdiği ya da “banner” tanıtımı yaptığı kaynak sitelerin içeriklerini kontrol yükümlülüğü altında olmadığından bu sitelerin içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.
  10. Derya.com’un internet ağlarındaki ya da telekomünikasyon sistemlerindeki teknik aksaklıklar, site bakım, güncelleme çalışmaları vs. nedeniyle hizmet verememesi halinde üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
  11. ÜYE’nin yaptığı mesajlaşmaların toplamı Derya.com'un belirlediği ve sitelerin ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. ÜYE, Derya.com'un belirlediği ve ilgili yerlerde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm mesajları silinebilir.
  12. Derya.com ile ÜYE arasında SÖZLEŞME’den doğacak uyuşmazlıklarda Derya.com’un her türlü belge, defter, digital veriler ve bilgisayar kayıtları kesin delil oluşturacak ve bağlayıcı olacaktır. ÜYE bunun bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder. ÜYE bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabilecektir. ÜYE, Derya.com tarafından tutulan kayıt ve defterlerin usulune uygun olduğu konusunda yemin teklif etme hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.
 5. SOHBET HİZMETİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
  1. Derya.com’a üyelik ücretsizdir. ÜYE “Genel Odada” en az bir defa süre satın almak kaydıyla sohbet hizmetini kullanabilir.
  2. “Özel odalarda” sohbet hizmetini kullanabilmek için ise ÜYE’nin oda kullanım süresi satın alması gerekir. ÜYE satın aldığı süreyi ayrı ayrı sohbetlerde kullanabilir, kalan süreyi üyelik ara yüzünün ilgili bölümlerinden takip edebilir. Sürenin bitmesi durumunda bu satın alma otomatik olarak yenilenmez. Bu durumda ÜYE özel odada sohbet edebilmek için tekrar süre satın almalıdır. ÜYE’nin süre satın alması ÜYE’ye istediği üyeyle istediği zaman “Özel Oda”da sohbet hakkı sağlamaz. ÜYE’nin görüşmek istediği üyenin de bu sohbeti kabul etmesi gerekir. ÜYE bu konuda Derya.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. ÜYE sohbet içeriklerinin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, hiçbir şekilde iletişim bilgisi içermeyeceğini, reklam ve benzeri metinleri içermeyeceğini, politik amaçlı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını, 3. kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini; her durumda sohbet içerikleri ile ilgili tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
  4. Derya.com süre satın alan her üye için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser. ÜYE istediği takdirde [email protected] adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir.
 6. VIP ÜYELİK
  1. Derya.com, standart üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve standart üyelerden daha fazla haklara sahip olunan VIP üyelik hizmetini de sağlamaktadır. VIP üyeliğin ücreti tahsil edilirken ÜYE’nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan Derya.com sorumlu değildir.
  2. VIP Üyeler bu sözleşmede belirtilen tüm hak ve yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklere uymayarak mesajlaşma hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen VIP üyelere ücret iadesi yapılmaz. VIP üyenin standart arayüz olan "üyelik ayarları" bölümünden üyeliğini iptal etmesi halinde normal üyelik gibi VIP üyelik de sona erer.
  3. Derya.com GOLD üyelik satın alan her üye için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser. ÜYE istediği takdirde [email protected] adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir.
 7. GİZLİLİK VE GÜVENLİĞE İLİŞKİN HÜKÜMLER
  1. Derya.com’da 128 bit SSL sertifikası ve 3D Secure ödeme yöntemi uygulanmaktadır. Ayrıca, güvenlik ve gizlilik bakımından Derya.com üzerine düşen tüm tedbirleri gerek donanımsal gerekse yazılımsal olarak teknik imkanlar dahilinde alacaktır. Bu tedbirlere rağmen internet ortamı güvenlik açısından değişken bir ortam olduğundan, Derya.com da %100 güvenlik vaad etmemektedir.
  2. Kullanım bilgileri gizlidir ve 3. Kişilerle paylaşılmamaktadır. Bununla birlikte zarar gören kişi ya da kanuni mercilerin başvurması durumunda ve diğer gerekli görülen durumlarda mesaj içerikleri ve kullanım bilgileri Derya.com yetkilileri tarafından incelenebilir ve ilgili yasal mercilerle paylaşılabilir.
  3. Derya.com, üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için hukuki sınırlar içinde, dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip saklayabilir.
  4. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, Derya.com’un reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Üye profiline fotoğraf ekleyen ÜYE, "Günün Üyeleri" arasında yer alabilir. "Günün Üyeleri" ana sayfada veya Derya.com’un diğer alanlarında görüntülenebilir. "Günün Üyeleri" arasında yer almak istemeyen ve verdiği fotoğraflarının reklam ve pazarlama alanında kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini [email protected] adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde "Günün Üyesi" seçilmezler ve fotoğrafları reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.
  5. ÜYE kendisine ait olan kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerin güvenliğini ve 3. Kişilerin eline geçmemesini sağlamakla yükümlüdür. ÜYE’nin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, 3. Kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi konulardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan Derya.com’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  Derya.com’un (imge, metin, tasarım, html kodu vs…) tüm unsurları Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında Derya.com’a aittir. ÜYE, Derya.com’un hizmetlerini ve Fikri Mülkiyet Hukuku’na tabi çalışmalarını yazılı izin almadan sergileyemez, paylaşamaz, satamaz; Derya.com’un hizmetlerini 3. Kişilerin erişimine veya kullanımına açamaz, aksi halde Derya.com veya 3. kişilerin uğrayacakları zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
 9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
  Bu sözleşme ÜYE’nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; ÜYE’nin üyelikten ayrılmak istemesi ya da üyeliğin Derya.com tarafından herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde sona ermiş sayılacaktır. Derya.com ÜYE’nin bu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi ve gerekli gördüğü diğer durumlarda SÖZLEŞME’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. ÜYE, Derya.com’un üyelik ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte ÜYE’nin kullandığı rumuz diğer üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale gelebilir. İptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtlar (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) güvenlik amacıyla yasalarda öngörülen süreler ölçüsünde Derya.com’un veritabanında tutulur. Bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir.
 10. MÜŞTEREK HÜKÜMLER
  1. Taraflar arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığa ilişkin bu sözleşmede hüküm bulunmaması halinde, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, ve ilgili diğer yasa hükümleri geçerli olacaktır.
  2. Derya.com tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak SÖZLEŞME’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Derya.com’da ilan ederek değiştirebilir. SÖZLEŞME’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. SÖZLEŞME, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
  3. Derya.com’un SÖZLEŞME’nin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.
  4. SÖZLEŞME’nin konu olduğu bir dava sonucunda yetkili mahkeme tarafından SÖZLEŞME’nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi durumunda diğer hüküm ve kısımlar geçerli olmaya ve yürürlükte kalmaya devam eder.
  5. SÖZLEŞME’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olup, doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 


Görüntülü sohbet sitelerinden biri olan Derya.com ve ilgili tüm alt alan adlarında faaliyet gösteren sitemiz, 5651 sayılı yasa uyarınca "YER SAĞLAYICI" olarak faaliyet yürüttüğünden, TÜM ÜYELERİMİZ sitemizde "İÇERİK SAĞLAYICI" sıfatıyla faaliyet yürütmektedirler. Bu nedenle 5651 sayılı yasa ve Türk Ceza Yasası kapsamında yaptıkları tüm eylemlerden üyelerimiz kendileri sorumludur. Görüntülü chat sitelerinden biri olan Derya.com; üyelerinin sağladığı hiçbir içerikten, yazışmalarından, sesli/videolu/görüntülü görüşmelerinden ve eylemlerinden sorumlu tutulamaz.

Derya.com en iyi Google Chrome veya Mozilla Firefox ile gezilir.
Her Türlü Öneri ve Şikayetlerinizi HELP - SUPPORT Bölümlerinden Gönderebilirsiniz.2024-07-22 15:57:14